Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.
Zpracování laminátů

Laminátové lodě - doplňky - pádlapádla TNP
Zprostředkováváme prodej a dodávku.pádla

Dříky


Listy

Vysoce houževnatý polyetylén (HDPE). Tepelná odolnost –50 až + 70°C. Stabilizace proti UV záření 5 let. Duralový dřík prochází u všech typů listů až do konce listu. Materiál HDPE zaručuje vysokou pevnost a houževnatost listu i při nízkých teplotách vody (kolem 0°C), což většina jiných materiálů (polypropyleny, polystyreny, …) nezaručuje.

Madlo

Duralová trubka je kryta PVC bužírkou, u kajakových pádel 1 x ovál.

Záruka

Tříletá záruka se vztahuje na duralový dřík, polyetylenový list, polypropylenovou hlavičku, na pevnost a trvanlivost spojení dříku s listem a hlavičkou pádla. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené nesprávným používáním výrobku.

pádla