Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.Proplast s.r.o.
Zpracování laminátů

Výroba forem


Výroba modelů a forem

Naše firma je schopna zajistit výrobu modelu a formy dle výkresové dokumentace i podle Vámi předložené předlohy jako např. fotografie. Podle dodání podkladů pro výrobu se odvíjí cena výroby.

Výroba modelů

Před zahájením výroby jakéhokoliv výrobku je třeba vyrobit model. Tento model je nedílnou součástí výroby. Model je přesnou kopií výrobku na kterém je možno vidět přesný tvar výrobku. Tyto modely je možné vyrábět podle předlohy nebo výkresové dokumentace. Tyto modely z větší části bývají dřevěné, kde je potřeba patřičná zručnost při stavbě. Bývají také velmi časově náročné a toto se odrazí v ceně modelu. Je možné předem stanovit cenu za model s tolerancí 10 - 15%. Velké modely jsou velmi finančně náročné. Další cenový faktor je kvalita povrchu. Velikost modelu je omezena výrobními prostory firmy.

Výroba forem

Z takto připraveného modelu se začíná vyrábět forma. Výroba formy je velice náročná co se týče technologie. Na formu se používají speciální materiály, které jsou k těmto účelům určeny. Ceny těchto materiálů jsou poněkud vyšší než běžné materiály. Z tohoto faktoru je také stanovena cena této formy. Další vliv na stanovení ceny formy je pracnost. Rovné plochy formy mají jinou pracnost než formy oblé a členité. Dle přání zákazníka je možné vytvořit jakýkoliv povrch, který se výrobou přenáší na výrobky. I toto má vliv na cenu formy.

Formy slouží nejen k výrobě dalších laminátových výrobků, ale také se jedná o formy např. pro betonáře...

Formy se vyrábí podle modelu, nebo podle již hotového výrobku.

výroba forem výroba forem výroba forem výroba forem

výroba forem výroba forem